Konsept | İç Mekan Tasarımları
Projenin ana fikri olan kentli, gösterişsiz ama sıcak yuva yaratma duygusunu tanımlı bir süreklilikle içeri taşımaya çalıştık...

Kerem Erginoğlu - Hasan Çalışlar
Bomonti Apartman, İstanbul'un kozmopolit ve zamansız yapısından esinlenerek tasarlandı. Sonuçta her detayın tasarlandığı, her santimetrekarenin ince ince işlendiği, el emeğiyle aklın işbirliği içinde çalıştığı özgün bir proje ortaya çıktı.

   
Alışılagelmedik bir şekilde mimarisini yapmadığımız bir konut yapısının içi ile ilgilenmemiz talep edildi. Kabuğu ve mekanları yaratan olmayacak giydiren, biçimleyen olacaktık. Projenin ana fikri olan kentli, gösterişsiz ama sıcak yuva yaratma duygusunu tanımlı bir süreklilikle içeri taşımaya çalıştık. Işık tüneli, lobi ile olan ilişkisini irdeleyip, sakin duran bir tasarım nasıl yaparız diye sorduk kendimize. Binanın gelecekteki kullanıcılarının, daireleri ile kişisel ilişki kurmalarını sağlamak için kafa yorduk. Sonra dairelerin içinde hem sade hem çok kullanımlı mekanlar elde etmeyi amaçladık. Mekan küçük de olsa farklı kullanımlara el verebilmeli, akıllı detaylarla maksimum fayda sağlanabilmeli dedik. Farklı daire tipolojilerini farklı karakterde alıcılar için tasarlarken yeni yaşam senaryoları yazdık. Esnek, sakin ve kentli hayatın tadını zevkli mekanlarda iyi düşünülmüş detaylarla yaşasınlar ve bu özellikler tüm komşuların hayat standardı olsun diye bir hayal kurduk. Genel alanların çizgisi evlerin içinde de yürüsün ki yaşayanlar yalnız dairelerini değil, tüm binayı aynı duygu ile sahiplensinler, sevsinler ve yaşasınlar istedik. İşte Bomonti Apartman projesi yalnız iç mekanlarını tasarlayan bizlerin değil, her noktası için uzun toplantılar fikir alışverişleri yaptığımız değişik disiplinlerden kişilerin katılım ve fikirleri ile zenginleşti, olgunlaştı.